top of page

Corporate Staff Wellness Day

รีบาลานซ์คลินิก มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้รับเชิญไปทำกิจกรรม กับทางบริษัท Haier ในหัวข้อ "ดูแลพนักงานอย่างไรให้ห่างไกลออฟฟิศซินโดรม"

หวังว่าพนักงานทุกคนจะได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพของตัวเอง และตระหนักถึงการป้องกันโรคที่เกิดจากการทำงานในออฟฟิศได้ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน และมีสุขภาพที่ดีในที่ทำงาน

ขอบคุณทีม HR และพนักงานทุกๆท่านComments


bottom of page