top of page

10 สาเหตุของอาการปวดคอ : สาเหตุที่ 1

10 สาเหตุของอาการปวดคอ : สาเหตุที่ 1

1. Whiplash เป็นชื่อเรียกของกลไกการบาดเจ็บที่ต้นคอ จากรูปคือมีการก้มคอและเงยกระชากอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีสาเหตุ ดังนี้ - อุบัติเหตุทางรถยนต์ - ถูกชกที่หน้าหงาย - เล่นกีฬาที่มีการปะทะกัน - ขี่ม้า - อุบัติเหตุทางรถจักยานหรือรถจักรยานยนต์ - ถูกตีที่ศีรษะ

Whiplash จะรู้สึกมีอาการเกิดขึ้นหลังจากประสบอุบัติเหตุ ภายใน 24 ชั่วโมง หรือ 1-2 วัน และมีอาการปวดที่คอหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนๆ โดยที่เราสามารถสังเกตว่ามีอาการดังนี้ - ปวดคอและขยับคอได้น้อย - ปวดหัวและมีอาการปวดมากบริเวณฐานกะโหลกศีรษะ - มีอาการเวียนหัว - ตาพร่า - รู้สึกล้าไปทั้งตัว

>> หากมีอาการเรื้อรังมักจะเกิดอาการดังนี้ - ความทรงจำเลือนๆ - รู้สึกมีเสียงในหู - นอนไม่ค่อยหลับ หรือสะดุ้งตื่นบ่อยๆ - ปวดคอ บ่า ไหล่ ไม่หาย

>>ต้องพบแพทย์ทันที เมื่อมีอาการเหล่านี้ - มีอาการปวดมากเมื่อขยับศีรษะ - มีอาการปวดร้าวไปที่แขน สะบัก มือ - มีอาการชาหรืออ่อนแรงที่แขน หรือมือ

>> การรักษาทางกายภาพบำบัด - การลดการอักเสบที่เกิดขึ้น โดยใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด - การช่วยยืดกล้ามเนื้อ การปรับการเคลื่อนไหวของข้อต่อบริเวณคอจากการติดขัดที่เกิดขึ้น - การเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นคอ - การแนะนำการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเมื่อกลับไปทำกิจกรรมประจำวัน

bottom of page