top of page

Forward Head ทำให้ปวดคอ!

Forward Head ทำให้ปวดคอบ่าไหล่!!

ปกติแล้วอาการ #ปวดคอ #บ่า #ไหล่ มีจากหลายสาเหตุ สาเหตุหนึ่งที่มักพบก็คือ คนที่มี forward head (ตามรูป1-2) ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นท่าทางที่เกิดขึ้นง่ายมาก สำหรับคนที่ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ หรือเล่นมือถือมากๆ จากรูปจะเห็นว่า เวลามี forward head ต้นคอจะรับน้ำหนักจากศรีษะมากที่สุด ดังนั้นจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณคอทำงานหนัก กระดูกต้นคอที่รับน้ำหนักศรีษะเสื่อมง่ายขึ้น ทำให้อาการปวดแสดงออกมาเพื่อเตือนร่างกายของเรา ให้เราดูแลให้ดีนั่นเอง

วิธีการหนึ่งที่ช่วยก็คือการทำ Chin Tuck หรือการบริหารด้วยการเก็บคาง (ตามรูป 3) วิธีการคือ พิงกำแพง หรือนั่งบนเก้าอีที่มีพนักพิง พยามดันคางเข้าหาต้นคอหรือกำแพง โดยไม่ก้มหรือเงิน ค้างไว้ 5 วินาที ทำให้ครบ 10 ครั้งต่อเซต สามารถทำได้บ่อยๆ ในเวลาทำงาน วิธีนี้จะช่วยป้องกัน หรือลดอาการปวดคอได้ดีทีเดียว

ไหนใครเอาไปลองแล้วดี ฝากบอกต่อกันนะครับ

bottom of page