top of page

การบำบัดรักษา แก้ปวดคอ แก้ปวดหลัง กระดูกทับเส้น ปวดข้อต่อ ที่รีบาลานซ์

การรักษาที่คลินิกกายภาพบำบัด รีบาลานซ์ เป็นการรักษาที่ครอบคลุมอาการปวดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาเพื่อ แก้ปวดคอ แก้ปวดหลัง กระดูกทับเส้น กระดูกคอเสื่อม และเข่าเสื่อม เป็นต้น ซึ่งวิธีการรักษามีดังนี้

Manual Physiotherapy

(กายภาพบำบัดด้วยการดัดดึงข้อต่อ ปรับโครงสร้างร่างกาย)

นักกายภาพบำบัด จะใช้วิธีการขยับ-ดัดดึงข้อต่อ การยืดกล้ามเนื้อ ยืดเส้นประสาท หรือวิธีการ manual therapy เทคนิคต่างๆ ตามการตรวจประเมินร่างกายของผู้ป่วย หาสาเหตุของอาการเจ็บปวดที่เกิดขึ้น และใช้เทคนิคตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นวิธีการที่เรามักพบว่าสามารถลดอาการปวด เพิ่มมุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อได้ดีในระยะเวลาอัดรวดเร็ว

Manual physiotherapy is a specialized form of physiotherapy delivered with the hands as opposed to a device or machine. In manual therapy, physiotherapists use their hands to put pressure on muscle tissue and manipulate joints in an attempt to decrease back pain caused by muscle spasm, muscle tension, and joint dysfunction. There are many evidences and experiences show that manual physiotherapist is the best way to help pateints from pain.

 

Ultrasound Therapy

(กายภาพบำบัดด้วยคลื่นอัลตราซาวด์)

การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ ของนักกายภาพบำบัด เป็นการใช้ความร้อนลึกจากการปล่อยคลื่นเสียงของเครื่อง ผ่านเข้าสู่ผิวหนังกล้ามเนื้อ เอ็น ซึ่งคลื่นอัลตราซาวด์จะช่วยในเรื่องของ

 

 

Therapeutic ultrasound is a modality that has been used by physiotherapists. Ultrasound is applied using the head of an ultrasound probe that is placed in direct contact with your skin via a transmission coupling gel. 

Therapeutic ultrasound has been shown to cause increases in:

 • healing rates

 • tissue relaxation

 • tissue heating

 • local blood flow

 • scar tissue breakdown.

 • กระบวนการหายให้เร็วขึ้น

 • กล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อผ่อนคลายลง

 • เพิ่มการไหลเวียนเลือด ขับของเสียที่ทำให้ปวดหรืออักเสบ

 • ทำให้พังผืดอ่อนตัวลง

US treatment.jpg

Electrical Stimulation

(การภาพบำบัดด้วยเครื่องด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า)

เครื่องมือกายภาพบำบัดกระตุ้นไฟฟ้า นักกายภาพบำบัดสามารถเลือกใช้ตามอาการ หรือสิ่งที่ประเมินได้ ไม่ว่าจะเป็น

Electric stimulation therapy is a therapeutic treatment that applies electrical stimulation in treating muscle spasms and pain. It can help prevent atrophy and build strength in patients with injuries. It is also helpful in keeping muscles active especially after any type spinal cord injury or strokes

 • การทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว

 • การเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

 • ลดอาการเจ็บปวด

 • ส่งเสริมการทำงานของกล้ามเนื้อ  เป็นต้น

Hydrocollator Heat Therapy

(กายภาพบำบัดด้วยแผ่นประคบร้อน)

ความร้อนที่พอเหมาะจากแผ่นประคบความร้อน จะช่วยทำให้สามารถลดความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเรื้อรัง ทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว หรือทำให้กล้ามเนื้อที่มีความตึงตัวได้ผ่อนคลายลง ซึ่งเป็นหนึ่งในการรักษาของนักกายภาพบำบัด

Warm, moist heat packs applied to the surface of the skin relieve pain, relax muscles and are sometimes helpful before a physiotherapist adjustment. They are especially helpful in cases of chronic pain and muscle tightness.

Therapeutic Exercise

(กายภาพบำบัดด้วยการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล)

การออกกำลังกายเพื่อการรักษาเป็นหนึ่งในการรักษาของนักกายภาพบำบัด ซึ่งอาจไม่ได้หวังผลเพื่อให้กล้ามเนื้อ รูปร่างสวยงาม แต่เนื่องจากเวลามีการบาดเจ็บ หรือร่างกายเกิดการเจ็บปวดแล้ว กล้ามเนื้อก็มักจะอ่อนแรงลง บวม ข้อติด หรือมีการบิดเบี้ยวไป ซึ่งการออกกำลังกายเพื่อการรักษา หวังผลในการลดอาการปวด เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ที่เป็นตัวหลักในการเคลื่อนไหว และที่สำคัญเพื่อการใช้งานของร่างกายในระยะยาว และไม่กลับมาเป็นอีก หรือยืดเวลาของความเสื่อมนั้นออกไป

Therapeutic exercise is an essential component of most physiotherapy treatment plans. The human body requires mobility, strength and coordination in order to move freely and painlessly. When illness or injury strikes, some body parts become weak, swollen, stiff or out of alignment. The result is pain and loss of normal function. While various passive treatments can reduce pain and temporarily improve mobility, therapeutic exercise is necessary to restore the normal muscle function and control required to keep you well in the future.

REBALANCE

Realize your pain

rely  on real

PHYSIOTHERAPIST

bottom of page