top of page

Sacroiliac Joint (SIJ) สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปวดหลัง

Socroiliac Joint (SIJ) ข้อต่อที่ไม่ควรถูกละเลยเมื่อปวดหลัง

ในงานวิจัยพบว่าคนที่มีอาการปวดหลัง จะมีสาเหตุมาจาก SIJ หรือกระดูกเชิงกราน 15-30% เลยที่เดียว และพบกว่าคนที่ผ่าตัดข้อหลังไปแล้ว จะมีปัญหาปวดที่มาจาก SIJ เพิ่มขึ้นถึง 43%

ลักษณะอาการปวดจากข้อต่อเชิงกราน

>>การปวดหลังส่วนล่าง ไปยังสะโพกหรือร้าวไปที่ขาข้างใดข้างหนึ่ง

>>บริเวณเชิงกรานจะมีอาการปวดเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อมีแรงกดบริเวณนั้น

>>อาการปวดเพิ่มขึ้น เช่นนั่งเก้าอี้ ระหว่างลุกขึ้นจากเก้าอี้ หรือเดินขึ้นลงบันได

สาเหตุที่ทำให้ปวดบริเวณนี้ เนื่องจากกระดูกเชิงกรานที่ต่อกับกระดูกสันหลังบริเวณกระเบนเหน็บ มีหน้าออกแรงรับน้ำหนักจากขาขึ้นมาสู่สะโพกและหลัง และบริเวณนี้ยังเป็นจุดเกาะของกล้ามเนื้อที่สร้างความแข็งแรงให้กับหลังของเราด้วย ยิ่งไปกว่านั้นในผู้หญิงที่เคยคลอดลูกมาก่อนส่วนบริเวณนี้ก็จะขยายตัว ทำให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและเอ็นรอบๆข้อต่อลดลง

การรักษาทางกายภาพบำบัดสามารถทำได้ดังนี้

ปรับปรุงโครงสร้างการเคลื่อนไหวของข้อต่อบริเวณนี้ จากการตรวจร่างกายที่ได้ ว่าข้อต่อมีความแข็งแรง หรือมีการเคลื่อนไหวที่ไม่สมดุลอย่างไรบ้าง เพื่อทำให้อาการปวดลดลงก่อน การลดการอักเสบของกล้ามเนื้อและเส้นประสาทที่ได้รับผลกระทบจากการใช้เครื่องมือทางกายภาพ และเพิ่มความแข็งแรงโดยการให้ Specific Exercise ที่เหมาะสมแต่ละบุคคลต่อไป

bottom of page