top of page

ชา 3 นิ้วครึ่ง อาการเตือนของพังผืดกดทับเส้นประสาท Median

กลุ่มอาการพังผืดกดทับเส้นประสาทที่ข้อมือ (Carpal Tunnel Syndrome) เป็นกลุ่มอาการที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการชา เหน็บ หรือปวดบริเวณนิ้วโป้ง นิ้วชี้ นิ้วกลาง และครึ่งนึงของนิ้วนาง อาจเกิดทั้ง 3 นิ้วครึ่งได้ หากเป็นรุนแรงสามารถเกิดการอ่อนแรงของนิ้วมือได้ โดยสาเหตุหลักเกิดจากพังผืดบริเวณข้อมือกดทับเส้นประสาทที่ชื่อว่า Median Nerve จึงเกิดการส่งกระแสประสาทที่ผิดปกติไป พบได้บ่อยในผู้ที่ทำงานที่ต้องกระดกข้อมือนานๆ เช่น ผู้ที่ทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ หรือผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน หญิงตั้งครรภ์ หญิงวัยหมดประจำเดือน เป็นต้น

การตรวจประเมินเบื้องต้น

- Phalen’s test : ให้กระดกมือลง ค้างไว้ 1 นาที สังเกตว่ามีอาการชา เหน็บ หรือปวดเพิ่มขึ้น ให้ผลบวกกับการตรวจนี้

- Tinel’ test : ใช้นิ้วมืออีกข้างนึงเคาะไปบริเวณด้านหน้าข้อมือข้างที่มีอาการ หากมีอาการชาแปล๊บๆขึ้น ให้ผลบวกกับการตรวจนี้

การรักษาทางกายภาพบำบัด

- ยืดเส้นประสาท ด้วยการกางแขนข้างลำตัวและหงายมือขึ้น จากนั้นกระดกข้อมือขึ้น-ลง 10 ครั้ง

- ยืดหรือนวดคลายพังผืดบริเวณข้อมือ

- ขยับข้อต่อโดยนักกายภาพบำบัดเพื่อเปิดว่างของกระดูกข้อมือ ให้ลดการกดทับของเส้นประสาท

- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลักษณะการทำงาน เช่น หาผ้ารองข้อมือขณะใช้งานเม้าส์หรือคีย์บอร์ด

ผู้ที่มีการกดทับของเส้นประสาทบริเวณข้อมือ ควรยืดเส้นประสาทและพังผืดอย่างเหมาะสม ไม่ควรปล่อยให้มีอาการมากขึ้นจนต้องเข้ารับการผ่าตัดและใส่เฝือกดามข้อมือ และหากผู้ที่ตรวจประเมินเบื้องต้นแล้วไม่มีอาการเปลี่ยนแปลง อาการชาอาจเกิดจากเส้นประสาทหรือกระดูกสันหลังระดับคอได้ ควรได้รับการตรวจประเมินเพิ่มเติมจากนักกายภาพบำบัดเพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสม

bottom of page