Recent Posts

Archive

Tags

No tags yet.

ยังไม่แก่ แต่มีอาการปวดเข่า เกิดจากอะไร?

อาการปวดเข่าโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดในวัยผู้สูงอายุ เนื่องจากอายุที่มากขึ้นจึงเกิดปัญหาต่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ หมอนรองข้อต่อและเอ็นที่ช่วยยึดข้อต่อให้มีความแข็งแรง จึงเกิดความเสื่อมของข้อต่อขึ้น

แต่สำหรับคนที่ยังไม่แก่ อายุประมาณ 20-45 ที่เกิดปัญหาปวดข้อเข่าขึ้นนั้น มีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อม หรือความเจ็บปวดต่อข้อเข่าขึ้นได้ มักจะเกิดเวลาต้องลงน้ำหนัก เช่นมีการวิ่ง การนั่งยองๆ หรือการเดินขึ้นลงบันได

ซึ่งปัญหาปวดเข่าที่เกิดขึ้นนั้นมีหลายสาเหตุ เช่น

  1. มีการบาดเจ็บของข้อเข่ามาก่อนหน้านี้ เช่น เกิดอุบัติเหตุ ล้ม หรือมีการกระแทกของข้อเข่าไม่ว่าจะมาจากการเล่นกีฬา แรงกระแทกต่อข้อเข่าโดยตรง หรืออาจจะมีประวัติเอ็นข้อเข่าฉีก หรือหมอนรองข้อเข่าฉีก

  2. ความผิดปกติของข้อสะโพก ซึ่งอาจจะเป็นมาตั้งแต่กำเนิด ซึ่งความผิดปกตินี้ทำให้